Bel direct: +31 (0)13 - 521 74 42

Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens
Van de Borne B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van de Borne B.V. heeft verstrekt. Van de Borne B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam
– Bedrijfsgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om met u te communiceren door middel van het verzenden van electronische nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, uitsluitend als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of voor het versturen van electronische nieuwsbrieven. Zo geven we uw gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij u te bezorgen en wij maken gebruik van een derde partij voor het versturen van electronische nieuwsbrieven.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

In kaart brengen websitebezoek
Van de Borne B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@vdborne.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van de Borne B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@vdborne.nl.
www.vdborne.nl is een website van Van de Borne B.V. 

Van de Borne B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres: Schijfstraat 11, 5061 KA  Oisterwijk
Vestigingsadres: Schijfstraat 11, 5061 KA  Oisterwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18031413
Telefoon: +31 (0)13 – 521 74 42
E-mailadres: privacy@vdborne.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 3 mei 2018.